Περιστροφική σβάρνα

Περιγραφή

Περιγραφή: 
Σβάρνα (οδοντωτή ή δισκοσβάρνα) μπορούμε να σχηματίσουμε την σποροκλίνη (Σποροκλίνη = Ο χώρος που είναι κατάλληλα προετοιμασμένος για σπορά). Τα χαρακτηριστικά σποροκλίνης είναι : 1. Επιφάνεια αγρού χωρίς ζιζάνια 2. Ικανοποιητική γονιμότητα 3. Επιθυμητός και ομοιόμορφος βαθμός κοκκοποίησης 4. Επαρκής αερισμός και εφοδιασμός με νερό 5. Ισοπεδωμένος αγρός

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις ακόμη.

Χάρτης

You have to Log in in order to view owner information.