Υπηρεσίες Mermix

Ενεργοποίησε τις υπηρεσίες του Mermix και έχε τον έλεγχο της παραγωγής σου κάθε στιγμή!!!!!!

  Βασικές Premium
ΠΡΟΦΙΛ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΩΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ

ΛΙΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑΦΙ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑΦΙ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ