Χορτοδετική Πρέσα Welger

Στοιχεία

Περιοχή: 
Άδεια χρήσης περιεχομένου: 
Creative Commons Licence

Χορτοδετική πρέσα welger για ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΜΙΚΡΗ ΜΠΑΛΑ.

Μοντέλο, AP630

Ιδανική για χορτοδεσία μηδικής, σανού, αχύρου κλπ.

Διαθέσιμη με το χειριστή της!

Τιμή 1 € / δέμα

Περιοχή: Καλαμπάκα

Χάρτης